Skip to content
Home » ทำบุญตักบาตรเทโว สืบสานประเพณี

ทำบุญตักบาตรเทโว สืบสานประเพณี

ตักบาตรเทโว
ข้าวสารอาหารแห้ง
ทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 นี้ มีกิจกรรมตักบาตรเทโวประจำปี 2565 ณ ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอ พระนครศรีอยุธยา ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล และมีพระสงฆ์อีก 17รูป ลงจากโบราณณสถานที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลของที่ประวัติศาสตร์บอกว่า สมเด็จพระนเรศมหาราชได้ทรงสร้างขึ้นไว้ประกาศความชนะต่อศัตรู พระสงฆ์เดินลงมารับบิณฑบาตจากประชาชนชาวพุทธได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปตักบาตรเทโวในวันออกพรรษานี้

ประเพณีของ การตักบาตรเทโวประจำปี 2565 ได้จัดทุกปีย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนที่หลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ในขณะที่พุทธเจ้าได้เสด็จกลับก็มีประชาชนชาวพุทธได้รอรับและใส่บาตร

ในทางวัดใหญ่ชัยมงคล ได้มีการสืบสานประเพณีนี้มายาวนานตามสมัยโบราณ จะมีกำหนดจัดขึ้นหลังที่ออกพรรษาเป็นเวลา1วัน จะมีพระสงฆ์ที่จำพรรษาได้เดินลงมาจากโบราณสถานที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคลของที่ประวัติศาสตร์บอกว่า สมเด็จพระนเรศมหาราชได้ทรงสร้างขึ้นไว้ประกาศความชนะต่อศัตรู เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต

พระสงฆ์ 17 รูป
พระสงฆ์อีก 17รูป ลงจากโบราณสถานที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ถึงหลายๆพื้นที่ของในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจะมีน้ำท่วมขังและวันที่กำหนดตักบาตรเทโวนั้น มีฝนตกหนัก แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนจำนวนมากที่มีจิตศรัทธาไปร่วมงานพิธีตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโว
ประชาชนศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรเทโว

ถึงแม้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะถูกน้ำท่วม และก่อนที่จะเริ่มพิธีตักบาตรเทโวนั้นได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนจนถึงเช้า แต่ประชาชนยังมีศรัทธาเดินทางมาร่วมในพิธีตักบาตรเทโวกันเป็นจำนวนมาก

เครดิต : www.bangkokbiznews.com, pangpond.com